HHC – Vad är det och vilka är dess effekter?

Person i grön tröja

Vad är HHC?

HHC, eller dess riktiga namn, Hexahydrocannabinol, är en släkting till THC som naturligt uppstår i cannabisplantan. På grund av denna cannabinoids låga mängd i växter, har det inte varit förrän nyligen, med framsteg inom odlingsmetoder och extraktionstekniker, som HHC har blivit ett realistiskt alternativ som cannabinoid. Med en molekylstruktur otroligt lik den hos THC, kan denna variant skiljas ut genom dess extra vätemolekyler. Till skillnad från THC-varianter som beror på en förlängd ”kedja” eller ”svans” för sina ökade psykoaktiva effekter, har HHC en liknande psykoaktiv aktivitet som THC. Detta kan förklaras med deras liknande ”kedje”-längd, var och en med ytterligare 3 kolatomer.

Hur fungerar HHC?

Enligt aktuella rapporter från användare verkar HHC ha en i stora drag liknande profil som THC, både när det gäller psykoaktiv kapacitet och andra effekter vid konsumtion. Precis som THC, interagerar HHC med det endocannabinoida systemet. Genom att interagera med ”receptorerna” som finns i detta inre system, kan denna specifika cannabinoid producera en rekreationseffekt eller ett sorts ”rus”. De anekdotiska bevisen som rapporterats från dess användare passar därför följande effekter:

  • Potentiella psykoaktiva effekter (förändrat medvetandetillstånd)
  • Euforisk ökning av humör
  • Ökad aptit
  • Ökad avslappning

Vilka potentiella användningsområden finns med HHC?

Som en variant av THC är de främsta användningsområdena för HHC i stort sett rekreativa. Eftersom det är en psykoaktiv förening finns det en mängd effekter som kan vara önskvärda för rekreationellt bruk. Men eftersom det också är en variant av THC finns det andra effekter som kan vara mindre rekreativa:

  • Apptitstimulering
  • Sömnhjälp
  • Reducerad Ångest

Eftersom det fortfarande är en relativt ny cannabinoid på marknaden och forskare främst fokuserar på den farmaceutiska grunden för THC, finns det fortfarande mycket potential att upptäcka.

Översikt över konsumtionsmetoder för HHC

Liksom andra cannabinoider har HHC historiskt konsumerats i en mängd olika former från tinkturer till oljor till krämer. På grund av dess specifika profil och upptag, är de vanligaste konsumtionsformerna dock via inhalering eller förtäring. Till exempel i form av godis för en långsam effekt, eller vejping av noggrant utvalda oljor för en mer direkt effekt genom lungorna.

Lagligheten för HHC

Den legala situationen för HHC är fortfarande inte helt utvecklad i flera länder. I skrivande stund är nästan alla cannabinoider lagliga förutom THC i sin råa form. Dessutom är lagligheten för omstridda cannabinoider som CBD i en alltmer positiv trend och blir mer tillgängliga världen över. De kända länder där HHC anses vara olagligt vid tidpunkten för denna artikels skrivande inkluderar Island, Finland, Estland, Polen, Österrike, Schweiz och Bulgarien. Se alltid till att kontrollera lagligheten för HHC i ditt land. Här kan du läsa mer om hur klassificeringen av nya psykoaktiva substanser går till på Hälsomyndighetens hemsida.

Dela:

Fler artiklar