Cannabinoider – Vad är det?

Ett blad med en regndroppe på

Begrepp & definitioner

Om du läst på om olika cannabisbaserade produkter har du troligtvis stött på en mängd olika begrepp och definitioner. Cannabinoider, fytocannabinoider, endocannabinoidsystemet, receptorer och så vidare. Till en början kan detta verka något överväldigande. Men var lugn, i slutet av den här artikeln kommer du att ha en bra förståelse för dessa viktiga termer och definitioner.

En ’cannabinoid’ är helt enkelt en karakterisering som talar om att en förening interagerar med endocannabinoidsystemet. Inom denna karakterisering har vi tre undergrupper kända som fytocannabinoider, endocannabinoider och syntetiska cannabinoider:

 • Cannabinoider: Huvudgrupp – Vilken som helst förening som interagerar med endocannabinoidsystemet
  • Fytocannabinoider: den växtbaserade individuella föreningen (t.ex. THC)
  • Endocannabinoider: cannabinoider som produceras inom kroppen (t.ex. anandamid)
  • Syntetiska cannabinoider: människoskapade cannabinoider som inte härstammar från växten (t.ex. ’spice’ och K2).

 

Sammanfattningsvis kan man säga att  ’cannabinoider’ är något av en samlingsbeteckning för olika föreningar och var de härstammar från. Till exempel härstammar ’naturliga cannabinoider’ som THC (och varianter som t.ex. THC-H), HHC och CBD från den naturliga cannabisväxten, och kallas därför fytocannabinoider.

Ursprungligen spelar cannabinoider i de växter de extraheras från en nyckelroll i att skydda mot farligt UV-ljus, uttorkning och i växtens försvar. De interagerar dock också med det interna människosystemet som kallas endocannabinoidsystemet för en mängd olika effekter.

Cannabinoider och endocannabinoidsystemet

Endocannabinoidsystemet, eller ECS kortfattat, är ett internt system. Liksom hur cirkulationssystemet hos människor är en serie av kärl, organ och blod, är endocannabinoidsystemet en serie bestående av receptorer och signaler. Detta system är främst kopplat till hunger, temperatur och vakenhetsnivå, och reglerar dessa upp eller ner baserat på intag av cannabinoider (det är därför t.ex. konsumtion av THC gör dig hungrig, det ökar ditt interna system för hunger!).

Inom detta system är två av de huvudsakliga aktörerna för att få saker att fungera CB1- och CB2-receptorerna. Receptorer är i grunden ’mottagare’ av föreningar och molekyler för att framkalla en effekt (t.ex. ökad aptit). När en förening eller molekyl aktiverar CB1-receptorn, är regleringen av inhibition kopplad till ’high’ känslan. Samtidigt, när en förening eller molekyl aktiverar CB2-receptorn, är det främst involverat i att reglera sensoriska nivåer av smärta och inflammation.

I den mänskliga kroppen används naturligt förekommande endocannabinoider, som är extremt svaga jämfört med fytocannabinoider, dessa receptorer sparsamt i hela kroppen. Men när en person får en tillströmning av dessa cannabinoider genom, till exempel, en cannabisvape, agerar detta naturliga system på förvånande sätt.

Effekterna av cannabinoider

Det finns en mängd effekter som cannabinoider kan ha på det mänskliga sinnet och kroppen. Dock, eftersom termen ’cannabinoid’ täcker ett brett spektrum av föreningar är det viktigt att hålla deras variation i åtanke. Den huvudsakliga undergruppen av effekter för de flesta varianter kan kategoriseras enligt följande:

 • Potentiella Psykoaktiva Effekter (Förändrat medvetandetillstånd)
 • Eufori
 • Avslappning
 • Ökad Aptit
 • Anti-illamående

 

Nuvarande användningar av cannabinoider

De nuvarande användningarna av cannabinoider kan delas in i två kategorier: farmaceutiska och rekreativa.

Inom den farmaceutiska grenen ser vi ett fokus på de potentiellt välgörande hälsoeffekterna som har resulterat i ytterligare forskning i föreningarna. Dessa effekter faller vanligtvis inom en av följande kategorier:

 • Smärtlindring (speciellt kronisk t.ex. reumatoid artrit)
 • Ångestreduktion
 • Sömnhjälp
 • Humörreglering
 • Appetitstimulering (t.ex. under extrem viktminskning)
 • Antiinflammatoriska Effekter (speciellt kroniska)
 • Neuroprotektiv Potential (t.ex. kontroll av epileptiska anfall)

 

Inom det rekreativa fältet ligger ett generellt fokus på de euforiska, anti-ångest och avslappnande effekterna av cannabinoider. De huvudsakliga skillnaderna inom området för rekreativ användning härrör från dosering och användningsform. Cannabinoider kan tas på en mängd olika sätt, inklusive:

 • Vaping
 • Ätbart
 • Oljor
 • Kapslar
 • Rökning
 • Salvor
 • Kristallina isolat

 

Legaliteten av cannabinoider

Återigen, eftersom cannabinoider är en samlingsbeteckning och varje land har sina egna lagar, är detta inte en enkel fråga att besvara. Dock, vid tidpunkten för detta artikelskrivande är nästan alla varianter lagliga förutom THC i dess råa form. Dessutom blir CBD alltmer lagligt att erhålla världen över. Se alltid till att kontrollera legaliteten för en specifik cannabinoid i ditt land.

Dela:

Fler artiklar