Standardenheten för våra 0.5 ml vapes med favoriter som THC-JD och THCH-H.